Türk Şirketlerine Sevindirici Haber


Türk şirketlerine sevindirici haber: Rusya tarafından bazı Türk inşaat firmalarına ve Türk bankalarına izin çıktı.
Moskova’dan gelen habere göre: Rusya hükümeti,Türk vatandaşları üzerinde uyguladığı bazı yasaklara yeni istisnalar getirdiye kararnameyi imzaladı. Böylece bu listeye ,Sahipleri ya da ortakları Türk vatandaşları olan İnşaat firmaları ve bankalarda eklendi. İlk listedeki bankalar 31 Aralık 2015’deki mevcut kotalarını aşmamak kaydıyla, ikinci listedeki 14 inşaat şirketi ise kota sınırlaması olmaksızın Türkiye’den eleman çalıştırma olanağına kavuştu.

Hükümetin resmi web sayfasında yayınlanan kararname uyarınca Credit Europe Bank, İş Bankası, Garanti Bankası Moskova, ProCommerce Bank, Yapı Kredi Bank Moskova ve Ziraat Bankası, yeni Türk çalışan istihdam etme yasağı kapsamından çıkarıldı ve kısmi kolaylık getirildi.

BUNDAN SONRA BANKALARA KOTA, İNŞAATÇILARA SINIR YOK.

Bu yeni kararname ile bahis konusu şirketler, 31 Aralık 2015 tarihindeki Türk personel sayısını geçmeyecek şekilde yeni Türk çalışan getirme hakkı elde etti.Bu yapılan değişiklikle, şirketlerin personel kotası korunacak ama ayrılanın yerine Türkiye’den yeni personel getirilebilecek.

Bu arada aynı kararname ile Bazı inşaat şirketlerine yani Gama Stroy,Rönesans İnşaat,Limak, Maraşstroy, IC İçtaş ve Yamata dahil bazı inşaat şirketlerine, yapacağı projelere izin çıktı. RBK ajansı, bu şirketler herhangi bir kota sınırlaması olmaksızın yeni işçi istihdamı yapabilecek.

ŞİKAYETLERDEN SONRA İZİN ÇIKTI.

İnşaat sektöründeki istihdam yasağı yüzünden bazı önemli projelerin aksamaya başladığını, gelen şikayetler üzerine hükümetin yeni karar almak zorunda kaldığını vurguladı.

Bu duruma örnek olarak Tataristan’da Gama tarafından inşa edilen elektrik santralinde yaşanan sıkıntılar gösterildi. Tataristan’daki devlet kontrolünde olan TAİF holding için SSCB devrinden kalma eski bir enerji santralinin yenilenmesi projesinde Türk işçilerin izinlerinde yaşanan sıkıntılar porjeyi geciktirdi ve bu da federal makamlar nezdinde şikayet konusu oldu.

İLK İSTİSNA LİSTESİNDE KİMLER VARDI?

1 Ocak 2016’dan itibaren Rusya’da yeni Türk vatandaşı eleman çalıştırma yasağı yürürlüğe girmişti. Böylece çeyrek asırdır Türklerin damgasını vurduğu Rusya iş gücü pazarı kapanmış oldu.

Yasapın yürülüğe girmesinde hemen sonra Başbakan Medvedev’in imzaladığı, Türk şirketlerinin faaliyetlerine yasaklanan sektörlerde “yeni işçi çalıştırma yasağı” kapsamı dışında tutulacak olan şirketler de açıklanmıştı. Enka’dan Rönsesans ve Ant Yapı’ya Beko’dan Kastamonu Holding ve Vitra’ya kadar büyük şirketler bu listede yer almıştı. Bu liste dışında kalan hiçbir şirket artık 31 Aralık’a kadar izin almış olanlar hariç, yeni Türk eleman çalıştırmayacaktı.